เรือจ้าง... เส้นทางความเป็นครูที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้ แต่มันเต็มไปด้วยความพยายาม #ubin