รายวิชา การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

สมรรถนะรายวิชา

  • แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
  • เขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
  • ทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
  • คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรมเว็บ ระบบฐานข้อมูล การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเว็บ การเขียนโปรแกรมติดต่อและการจัดการกับฐานข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
    ตัวอย่าง การสร้างฟอร์มรับข้อมูล [หน้าต่างลงทะเบียน Register และเข้าสู่ระบบ Login]