ยินดีต้อนรับ

สื่อการเรียนการสอน มัลติมีเดีย

การสร้างแอนิเมชัน

ด้วยตัวเรา

ขอให้สนุกและได้ความรู้

นะครับ

เอกสารขั้นตอน

ขั้นตอนหลักในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน มักอาศัยขั้นตอนการทำงานหลัก 3 ขั้น

เพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสร้าง

เรื่อง : ระยะใกล้ที่ห่างเหิน

โปรแกรม

การสร้างต้องใช้โปรแกรมเหล่านี้

ที่อยู่

อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

เลขที่ 9 ถนน เวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทร

โทร : 0-5321-7708
แฟกช์ : 0-5322-1599